Kontakt: 021 / 621-00-41 | 066 / 621-00-41 | 063 / 77-30-334 | Novi Sad

Servis

AS-TEHNIKA SERVIS PRUŽA USLUGE SERVISIRANJA, POPRAVKE APARATA
KAO I REDOVNOG ODRŽAVANJA KOMPLETNE BIROTEHNIČKE OPREME
A NAROČITO FOTOKOPIR APARATA I LASERSKIH I MATRIČNIH ŠTAMPAČA.

Servis  • Redovno servisiranje fotokopir aparata i laserskih štampača vršimo u najkraćem vremenskom roku (1 dan).
    Ova vrsta održavanja je neophodna da bi se sačuvali vitalni delovi i produžio rok upotrebe aparata.
    Prilikom servisa aparat se kompletno očisti od nagomilane prašine i prosutog tonera, izvrši se zamena ishabanog i potrošenog materijala i rezervnih delova (povlakači papira, separatori, termistori...)
    Popravke nastale usled mehaničkog kvara ili oštećenja na elektronskim pločama takođe vršimo u najkraćem vremenskom roku u zavisnosti od vrste i obima oštećenja.